دلقک هایی دوست داشتنی در میان مردم حاضر میشوند و محیطی شاد و جذاب برای کودکان و بزرگسالان فراهم میکنند.