گروه حامیه الرسول با نورپردازی حرفه ای و چشم نواز و با سیستم صوتی گوش نواز و فوق العاده حرفه ای زیباترین لحظات پدید می آورند.