اجرای زنده ی خواننده

خوانندگانی با مهارت بالا و باتجربه، در مناسبت های مذهبی ، اعیاد و جشن ها اجرایی به یاد ماندنی و دلنشین برگزار میکنند